FEJLÉC

AtlétikaMóka: 5.1.: Foglalkoztatási formák az AtlétikaMóka oktatási feladataiban: 4. rész

AtlétikaMóka: 5.1.: Foglalkoztatási formák az AtlétikaMóka oktatási feladataiban: 4. rész

AtlétikaMóka: 5.1.: Foglalkoztatási formák az AtlétikaMóka oktatási feladataiban: 4. rész

5.1. Foglalkoztatási formák az AtlétikaMóka oktatási feladataiban: 1 óra elmélet

 

4. rész

 

Az AtlétikaMóka oktatási feladataiban a térbeli tájékozódás és az abban történő eligazodás kiemelkedő fontosságúak a tanulók fejlődése szempontjából. Ennek részeként a térbeli koncepciók és elemek megértése elengedhetetlen a sikeres mozgásfejlesztés és tanítás során.

 

Az Energiabefektetés tudatossága tanítási egység a Mozgáskoncepciós Rendszer harmadik elemére, azaz az energiafelhasználás tudatos kezelésére fókuszál és a sikeres saját test és térbeli tájlkozódképesség fejlesztésére épül.

 

Az alábbiakban részletesen kifejtem ennek az egységnek a fontosságát és céljait:

 

 1. Erőfeszítés:
  • Idő: A mozgás sebessége vagy tempója, például gyors vagy lassú. A tanítási egység során a tanulók megtanulják felismerni és kontrollálni a mozgásuk sebességét, hogy alkalmazkodjanak az adott feladathoz vagy környezethez.
  • Erőkifejtés: A mozgás során kifejtett erő nagysága, például nagy vagy kis. Az erőkifejtés tudatos irányítása segít a tanulóknak abban, hogy hatékonyabban mozogjanak és elkerüljék a túlzott erőfeszítést vagy sérüléseket.
  • Lefutás: A mozgás szabadsága vagy szabályozottsága. A tanulók megtanulják felismerni és kontrollálni a mozgásuk szabadságát vagy szabályozottságát, hogy rugalmasan alkalmazkodjanak a változó körülményekhez vagy feladatokhoz.

 

Az "Erőfeszítés" fogalma számos fontos összetevőt foglal magában, melyek közül a három legkiemelkedőbb az idő, az erőkifejtés és a lefutás. Ezek az elemek kulcsfontosságúak a mozgással kapcsolatos tudatosság fejlesztésében és a mozgáskészségek hatékonyabb kivitelezésében.

 

Az "idő" fogalma az első elem, és a mozgás sebességét vagy tempóját jelenti, például hogy az adott tevékenység során gyorsan vagy lassan mozgunk. A tanulási egység során a diákokat megtanítják arra, hogy felismerjék és szabályozzák a mozgásuk sebességét, hogy alkalmazkodjanak az adott feladathoz vagy környezethez. Ez lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabban mozogjanak és javítsák teljesítményüket.

 

Az "erőkifejtés" fogalma a második elem, és azt jelenti, hogy milyen nagyságú erőt fejtünk ki mozgás közben, például hogy mennyire erőteljes vagy gyengéd a mozgásunk. A tanulók az erőkifejtés tudatos irányításán keresztül megtanulják, hogyan mozogjanak hatékonyabban, és hogyan kerüljék el a túlzott erőfeszítést vagy sérüléseket. Ez segíti őket abban, hogy pontosan és hatékonyan végezzék el a mozgásokat, valamint csökkenti a sérülés kockázatát.

 

A "lefutás" fogalma a harmadik elem, és arra vonatkozik, hogy milyen szabadsággal vagy szabályozottsággal hajtjuk végre a mozgást. A tanulók megtanulják felismerni és szabályozni a mozgásuk szabadságát vagy szabályozottságát, hogy rugalmasan alkalmazkodjanak a változó körülményekhez vagy feladatokhoz. Ez lehetővé teszi számukra, hogy könnyebben reagáljanak a környezet változásaira, és rugalmasabban alkalmazkodjanak a mozgással kapcsolatos kihívásokhoz. Amint azt már megbeszéltük a 4.3. tanítási egységben a mozgáskoncepciós rendszer elemeinél a térbeli tájékozódásnak az alábbi elemeit különböztetjük meg. A futás feladat végrehajtása először normál, a megszokott futómozgással történik a kijelölt útvonalon és haladási irányokban együttes osztály vagy csoportfoglalkoztatás keretében.

 

Ezt követően normál futómozgás a kijelölt útvonalon és irányban (előre futás, egyenes vonalon), majd kezdődnek a dinamika, sebesség, erő feladatvariációk.

 

Ezt követően jönnek a saját test tudatosság és térbeli tájékozódás és dinamika sebesség, erő feladatok kombinációi.

 

 

Dinamika, sebesség, erő:

Futás: lassan, közepes tempóban, gyorsan, fokozatosan gyorsulva, fokozatosan lassulva, gyorsulva, lassulva, gyorsulva, véletlenszerűen váltakozva. 

 

Saját test tudatosság, térbeli tájékozódás, dinamika, sebesség, erő:

 

Kar (STATIKUS) és Útvonalak és Haladási irányok, dinamika, sebesség, erő:

Karok oldalsó középtartásban, cikk-cakk alakzat mentén, lassan,

Karok magastartásban hátra haladással, fokozatosan gyorsulva,

Karok vegyestartásban oldalazva haladással, lassan,

Karok mellső középtartásban cikk-cakk alakzat mentén, gyorsulva, lassulva, gyorsulva.

 

Kar (DINAMIKUS) és Útvonalak és Haladási irányok, dinamika, sebesség, erő:

 

Malomkörzéssel előre cikk-cakk alakzat mentén, gyorsulva, lassulva, gyorsulva,

 

Malomkörzéssel hátra, hátra haladással, fokozatosan gyorsulva,

 

Azonos kar és futó lábmunka (Marionett bábú), oldalazva haladással, véletlenszerűen váltakozva,

 

Oldalsó középtartásból bal kar emelése magastartásba, jobb kar leengedéssel mélytartásba, majd ellenkezőleg cikk-cakk alakzat mentén, véletlenszerűen váltakozva.

 

Törzs (STATIKUS) és Útvonalak és Haladási irányok, dinamika, sebesség, erő:

Előre döntött törzshelyzettel oldalazva haladással, gyorsulva, lassulva, gyorsulva,

 

Hátra döntött törzshelyzet cikk-cakk alakzat mentén, fokozatosan gyorsulva,

 

Neutrális (normál) törzshelyzet hátra haladással, lassan,

 

Előre döntött és jobbra fordított törzshelyzettel cikk-cakk alakzat mentén, véletlenszerűen váltakozva.

 

Törzs (DINAMIKUS) és Útvonalak és Haladási irányok, dinamika, sebesség, erő:

Előre döntött törzshelyzetből, hátra döntött törzshelyzetbe cikk-cakk alakzat mentén, fokozatosan gyorsulva,

 

Hátra döntött törzshelyzetből, előre döntött törzshelyzetbe cikk-cakk alakzat mentén, lassan.

 

Láb (DINAMIKUS) és Útvonalak és Haladási irányok, dinamika, sebesség, erő:

Magas térdlendítéssel futás cikk-cakk alakzat mentén, gyorsulva, lassulva, gyorsulva,

 

Saroklendítéssel futás cikk-cakk alakzat mentén, véletlenszerűen váltakozva,

 

Magas térdlendítéssel futás térdek kifelé mutatnak szélesen, hátra haladással, fokozatosan gyorsulva,

 

Saroklendítéssel futás lábfejek kifelé mutatnak szélesen, hátra haladással, lassan (csámpáznak).

 

ÖNELLENŐRZÉS/TUDÁSPRÓBA:

 

 1. Miért kiemelkedő fontosságúak az AtlétikaMóka oktatási feladataiban a térbeli tájékozódás és az eligazodás?
 2. Milyen fontos elemeket kell megérteni a sikeres mozgásfejlesztés és tanítás során az AtlétikaMóka keretein belül?
 3. Milyen célra fókuszál az Energiabefektetés tudatossága tanítási egység?
 4. Melyik elemre épül a sikeres saját test és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése az AtlétikaMóka oktatási feladataiban?
 5. Mik az "Erőfeszítés" fogalmának fontos összetevői az AtlétikaMóka keretein belül?
 6. Miért fontos az "idő" fogalma a mozgással kapcsolatos tudatosság fejlesztésében?
 7. Milyen módon segíti az "erőkifejtés" fogalmának tudatos irányítása a hatékony mozgást?
 8. Mit jelent a "lefutás" fogalma az AtlétikaMóka oktatási feladataiban?
 9. Miért fontosak a dinamika, sebesség és erő feladatvariációk az AtlétikaMóka keretein belül?
 10. Hogyan segíthetnek a dinamika, sebesség és erő feladatok a mozgáskészségek hatékonyabb kivitelezésében?
 11. Mik azok a saját test tudatosság és térbeli tájékozódás, dinamika, sebesség, erő feladatok kombinációi az AtlétikaMóka oktatási feladataiban?
 12. Sorolj fel dinamika, sebesség, erő feladatokat a futás kategóriában az AtlétikaMóka keretein belül!
 13. Milyen statikus kar és útvonalak, haladási irányok, dinamika, sebesség, erő feladatokat végezhetnek az atlétikatanulók?
 14. Hogyan lehet kombinálni a dinamikus kar és útvonalakat, haladási irányokat az AtlétikaMóka keretein belül?
 15. Milyen törzs és útvonalak, haladási irányok, dinamika, sebesség, erő feladatokat lehet elvégezni az AtlétikaMóka oktatási feladataiban?
 16. Hogyan lehet kombinálni a dinamikus törzs és útvonalakat, haladási irányokat az AtlétikaMóka keretein belül?
 17. Sorolj fel dinamika, sebesség, erő feladatokat a láb kategóriában az AtlétikaMóka keretein belül!
 18. Hogyan lehet kombinálni a dinamikus láb és útvonalakat, haladási irányokat az AtlétikaMóka keretein belül?
 19. Mi a különbség a magas térdlendítéssel futás és a saroklendítéssel futás között az AtlétikaMóka oktatási feladataiban?
 20. Hogyan járulnak hozzá ezek a feladatok a tanulók mozgáskészségeinek fejlődéséhez az AtlétikaMóka keretein belül?