Termék leírás

Okostesi - TESIFITT OKOSAN: 30 ÓRÁS, OTTHON VÉGEZHETŐ, ONLINE,AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS

TESIFITT OKOSAN: 30 ÓRÁS, OTTHON VÉGEZHETŐ, ONLINE,AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS

Cikkszám: OKT-AKKR-TESI-2022

FOLYAMATOS JELENTKEZÉS ÉS EGYÉNILEG MEGHATÁROZOTT KEZDÉS

Elérhetőség: raktáron

Márka: OKOSTESI

15 000 Ft

Akkreditált továbbképzések

Az iskolai testnevelés egyik kiemelt célja a köznevelésben tanuló diákok egészségtudatos, jövőorientált életvezetési szokásainak kialakítása, melynek szerves része a fizikai aktivitás iránti pozitív attitűd és a fittségi állapot rendszeres és folyamatos fenntartása, fejlesztése iránti igény kialakítása és a szükséges kompetenciák kialakítása.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő

- ismerje meg az alsó, felső tagozaton, valamint a középiskolai testnevelésben is alkalmazható saját testsúllyal végezhető újszerű irányzatokat és feladatokat.

- Ismerje meg az életkori sajátosságokhoz igazodó alacsony, közepes és magas intenzitású kardió, Plank, TABATA, valamint az alsó, felső végtag és a „core” izomzat erősítését hatékonyan fejlesztő a mozgáskoncepciós rendszer alapján összeállítható feladatokat és a tervezési szempontokat. 

- ismerje meg az egyes feladatok oktatási folyamatát és fokozatrendszerét és a fejlesztéshez szükséges bemelegítő, nyújtó, mobilizáló feladatokat.

- Váljon képessé a fent említett ismeretek mentén önálló óra- vagy foglalkozástervezésre.

- Váljon képessé alkalmazni a mozgáskoncepciós rendszer alapján a dinamikus rendszer elméleti eszközöket, a rendelkezésre álló eszközkészlet és a csoportlétszám figyelembevételével.

- Ismerjék meg és sajátítsák el az Egészségfejlesztő Minőségi Testnevelésért Magyarországon egyesület gondozásában működő OkosTesi, digitális tervező program funkcióit.

Sajátítsák el az OkosTesi digitális programtervező óra/foglalkozásrész valamint komplex testnevelés és testmozgás foglalkozások/órák tervezésének lépéseit.

- Váljanak képessé a képzés végére a korszerű módszertani ismeretek és az OkosTesi beépített feladatár és módszertani valamint óraszervezési elemek felhasználásával fittségfejlesztő testnevelés és testmozgás programok tervezésére és az OkosTesi online, digitális tervező program és beépített feladattár magas szintű, professzionális felhasználására

A képzés résztvevői megismerhetik:

- az alapvető fittségfejlesztési irányzatok elméleti és gyakorlati elemeit, a testnevelés foglalkozások felépítésének szerkezeti és funkcionális feladatait.

- a TesiFitt foglalkozás felépítéséhez szükséges bevezető rész, fő rész és befejező rész gyakorlatainak összeállítási szempontjait, 

- a TesiFitt beépített feladattár szerkezetét és a feladatok összeállításának szempontjait,

- a TesiFitt óra/ foglakozásrész modulok használatát

- a TesiFitt komplex foglalkozás tervezésének lépéseit, folyamatát,

- az OkosTesi weboldal tartalmi elemeit, funkcióit, 

A résztvevők az online tananyagkezelő felületen keresztül férnek hozzá a távoktatási programcsomaghoz, amelyet a keretidőn belül egyéni munkaformában, egyéni ütemezéssel dolgoznak fel. 

Főbb témakörök:

  • Bevezetés: Az e-learning tanulási környezete
  • Fittségfejlesztés elméleti alapjai
  • Fittségfejlesztés gyakorlati alapjai
  • Testnevelés foglalkozás szerkezete, tartalmai
  • OkosTesi weboldal: TeisFitt tervezési modul 
  • OkosTesi: TesiFitt részek tervezése
  • Okostesi weboldal: Komplex TesiFitt testnevelés órai részek tervezési modul
  • OkosTesi weboldal: Komplex TesiFitt testnevelésóra tervezése

A távoktatási tananyagcsomag tartalmaz önállóan elolvasandó és egyénileg feldolgozandó tartalmakat, videókat, jó gyakorlatokat, kérdőíveket, tesztek, továbbá a tananyagegységeket (modulokat) lezáró, (ön)ellenőrző, feladatokat. 
Az egyéni feldolgozást konzulens segíti a távoktatási chat-felületen, ám a képzés ideje alatt egy alkalommal van lehetőség szóbeli konzultációra.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

- A formai előírások szerinti, záró számonkérő feladat (foglalkozásterv) határidőre történő benyújtása és „megfelelt” minősítése az okosTesi weboldal tervező modullján keresztül.