Termék leírás

Okostesi - OkosTesi az óvodában és az iskolai testnevelésben: 40 órás,OTTHON VÉGEZHETŐ, ONLINE,AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS

OkosTesi az óvodában és az iskolai testnevelésben: 40 órás,OTTHON VÉGEZHETŐ, ONLINE,AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS

Cikkszám: OKT-AKKR-OKOS-2022

FOLYAMATOS JELENTKEZÉS ÉS EGYÉNILEG MEGHATÁROZOTT KEZDÉS

Elérhetőség: raktáron

Márka: OKOSTESI

15 000 Ft

Akkreditált továbbképzések

A pedagógus-továbbképzés rövid bemutatása: 

A továbbképzés (ONLINE, OTTHONI) elvégzésére a kezdéstől számított 4 hét áll rendelkezésre és 40 kreditpontot ér a sikeres elvégézése

A 40 órás (40 kredit) online pedagógus-továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a pedagógus sajátítsa el az életkori sajátosságokhoz igazodó mozgásfejlődési, mozgástanulási és mozgástanítási ismeretek és azok gyakorlati kivitelezésének lehetőségeit. Váljon képessé önállóan, az OkosTesi weboldal funkcióinak készségszintű kezelésre, ideértve a feladat- és játéktár, valamint a foglalkozás és tanulási egységek tervezésére alkalmas modulok kezelését is.

A továbbképzés célcsoportja:

Óvodapedagógusok, tanítók, testnevelők és egyéb pedagógus végzettségűek, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak. A köznevelési intézményekben nevelő-oktató munkát végző, illetve vezetői feladatokat ellátó pedagógusok.

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A résztvevők ismerjék meg:
·   az alapvető mozgásfejlődési, mozgástanulási, mozgástanítási hazai- és nemzetközi elméleti rendszereket és gyakorlati ajánlásait,
·   az életkori sajátosságokhoz igazodó oktatási stratégiákat, feladatgyakorlási elrendezési formákat,
·   a testnevelés foglalkozások felépítésének szerkezeti és funkcionális feladatait,
·   a foglalkozás felépítéséhez szükséges bevezető rész, fő rész és befejező rész gyakorlatainak összeállítási szempontjait,
·   egy komplex foglalkozás tervezésének lépéseit, folyamatát,
·   az OkosTesi weboldal tartalmi elemeit, funkcióit.

A résztvevők váljanak képessé:
·   beazonosítani és kiválasztani az életkori sajátosságokhoz igazodó oktatási stratégiákat, feladatgyakorlási formákat és mozgásformákat,
·   kidolgozni az életkori sajátosságokhoz igazodó foglalkozási (bevezető rész, fő rész, levezető rész) modulokat,
·   készségszinten kezelni az Okostesi weboldal releváns funkcióit,
·   kidolgozni az életkori sajátosságokhoz igazodó komplett foglalkozásokat és hosszabb tanítási egységeket.

Tanulási egységek

1. Általános információk: 1 óra elmélet
2. Saját ütemterv kialakítása: 2 óra elmélet
3. Ismerkedés az OkosTesi weboldallal: 2,5 óra gyakorlat
4. Mozgásfejlődés, mozgástanulás, mozgástanítás
4.1. A mozgásos cselekvések befolyásoló tényezői:   1,5 óra elmélet
4.2. A Mozgásos cselekvések fajtái: 1 óra elmélet
4.3. A mozgáskoncepciós rendszer elemei: 1 óra elmélet
5. Fejlesztési szempontok és életkori sajátosságok:
5.1.  A pszichoszociális fejlődés alapjai (Erikson alapján): 1 óra elmélet
5.2. A mozgásfejlődés és mozgástanulás életkori sajátosságai: 1,5 óra elmélet
6. Testnevelés foglalkozás szerkezete, tartalmai
6.1. A testnevelés foglalkozások felépítésének szerkezeti és funkcionális feladatai, a foglalkozás felépítéséhez szükséges bevezető rész, fő rész és befejező rész gyakorlatainak összeállítási szempontjai: 2 óra elmélet
7. OkosTesi weboldal: Testnevelés órai részek tervezési modul
7.1. Az Okostesi weboldal tartalmi elemeinek, funkcióinak a tervezéshez kapcsolódóan releváns eljárásainak az elsajátítása megismerése: 2 óra gyakorlat
8. Testnevelésóra részek tervezése
8.1. Önálló bevezető rész tervezése a megadott tanulási és tanítási szempontoknak megfelelően: 3 óra gyakorlat
8.2. Önálló fő rész tervezése a megadott tanulási és tanítási szempontoknak megfelelően: 4 óra gyakorlat
8.3. Önálló befejező rész tervezése a megadott tanulási és tanítási szempontoknak megfelelően: 3 óra gyakorlat
9. Foglalkoztatási formák és variációi:
9.1. Ismerkedés a testnevelés foglalkozások/órák mozgásos tartalmainak változatos feldolgozási formáival: 2,5 óra elmélet
10. OkosTesi weboldal: Komplex testnevelés órai részek tervezési modul
10.1. Az OkosTesi weboldal tartalmi elemeinek, funkcióinak a tervezéshez kapcsolódóan releváns eljárásainak az elsajátítása megismerése. 2 óra gyakorlat
11. Komplex testnevelésóra tervezése:
11.1. Komplex testnevelésóra-tervezés: Bevezető rész tervezése a megadott tanulási és tanítási szempontoknak megfelelően: 3. óra gyakorlat
11.2. Komplex testnevelésóra-tervezés: Fő rész tervezése a megadott tanulási és tanítási szempontoknak megfelelően: 4. óra gyakorlat
11.3. Komplex testnevelésóra-tervezés: Befejező rész tervezése a megadott tanulási és tanítási szempontoknak megfelelően: 3. óra gyakorlat